Biuletyn Informacji Publicznej
Kanał RSSRSS
Piątek, 01 sierpnia 2014 Imieniny: Nadia, Justyna, Piotr
ZAKŁAD KOMUNALNY

Zakład Komunalny Spółka z o. o.
Tel: 62 7411 530
e-mail: zk-gizalki@data.pl

Prezes Zarządu: Mariola Dąbrowska

Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Awarie sieci i przyłączy wodociągowych należy zgłaszać w godzinach pracy Zakładu Komunalnego.

Zakład Komunalny w Gizałkach

Zakład Komunalny w Gizałkach

Zakład Komunalny wykonuje następujące zadania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem mieszkańcom gminy wody oraz oczyszczaniem ścieków.
 2. Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną stanowiącą mienie gminy.
 3. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 4. Ochrona ujęć wody przed skażeniem.
 5. Wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 6. Zawieranie umów z odbiorcami wody i odprowadzającymi ścieki.
 7. Współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi.
 8. Realizacja spraw związanych z budową, utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych.
 9. Organizowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
 10. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych.
 11. Realizacja spraw związana z gospodarką terenów zielonych.
 12. Prowadzenie spraw związanych z dostarczeniem energii cieplnej.

Opłaty
Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków oraz inne usługi należy uiszczać na konto:
Zakład Komunalny Spółka z o.o., ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki
Nr konta 51 8407 0003 0400 0202 2000 0001

Druki wniosków do pobrania:

pdfWniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - osoby fizyczne
pdfWniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - podmioty gospodarcze
pdfWniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji

Stacja uzdatniania wody w Gizałkach

Stacja uzdatniania wody w Gizałkach

Stacja uzdatniania wody w Orlinie

Stacja uzdatniania wody w Orlinie

Oczyszczalnia ścieków w Gizałkach

Oczyszczalnia ścieków w Gizałkach