Płatności mobilne

  • Rysunek telefonu i karty płatniczej oraz informacje o...

W Urzędzie Gminy Gizałki można dokonywać płatności za pomocą karty płatniczej lub telefonu komórkowego (BLIK). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Interesantów wprowadziliśmy w urzędzie bezgotówkową formę płatności.

Gmina Gizałki przystąpiła do pilotażowego Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. W związku z tym każdy interesant urzędu będzie miał możliwość zapłaty kartą lub telefonem (BLIK) wszelkich zobowiązań wobec gminy. Udział w programie jest bezpłatny zarówno dla gminy, jak i dla klientów urzędu. Dokonując płatności z wykorzystaniem terminala POS interesanci nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji.

W terminalu POS akceptowane są płatności z wykorzystaniem kart płatniczych w technologii tradycyjnej (tzw. stykowej) i zbliżeniowej, a także płatności dokonywane kartami VISA i Mastercard oraz płatności mobilne BLIK.