Kontakt

 • Budynek urzędu gminy

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Gizałki
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki

Dane kontaktowe

 • tel. centrala: +48 62 7411517
 • fax: +48 62 7411195
 • e-mail: ug@gizalki.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP:

 • /4uig1a6t0o/skrytka
 • /4uig1a6t0o/SkrytkaESP

Wójt Gminy (WG)

Robert Łoza, tel. +48 62 7411517, +48 62 7411525
ul. Kaliska 28 - pok. nr 1

Sekretarz Gminy (SG), Zastępca Wójta

Monika Błaszczyk, tel. +48 62 7411517 wew. 104
ul. Kaliska 28 - pok. nr 10

Skarbnik Gminy (SK)

Donata Potocka, tel. +48 62 7411517 wew. 105
ul. Kaliska 28 - pok. nr 5

Referat Organizacyjny (RO) 

Bezpośredni nadzór pełni Sekretarz Gminy jako kierownik referatu.

Stanowiska pracy:

 • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
  Magdalena Klamecka, tel. +48 62 7411517
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 2
 • Stanowisko ds. informatyki
  Sebastian Kuźmik, tel. +48 62 7411517 wew. 118
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 6
 • Stanowisko d/s obsługi organów gminy
  Angelika Dobrowolska, tel. +48 62 7411517 wew. 114
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 6
 • Stanowisko ds. administracyjnych
  Marta Halamunda, tel. +48 62 7411517 wew. 110
  ul. Kaliska 23 - pok. nr 4

Samodzielne stanowisko ds. obronnych oraz działalności gospodarczej (ODG)

Kamila Łoza, tel. +48 62 7411517 wew. 137
ul. Kaliska 28 - pok. nr 11

Referat Finansowy Urzędu (FU)

Bezpośredni nadzór pełni Skarbnik Gminy, jako kierownik Referatu.

Stanowiska pracy:

 • Stanowisko ds. księgowości finansowej,
  Katarzyna Szczepaniak, tel. +48 62 7411517 wew. 106
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 9
 • Stanowisko ds. księgowości finansowej i VAT,
  Renata Tomczak, tel. +48 62 7411517 wew. 106
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 9
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej,
  Joanna Matysiak, tel. +48 62 7411517 wew. 107
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 7
 • Stanowisko ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych,
  Beata Walczak, tel. +48 62 7411517 wew. 107
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 7
 • Stanowisko wymiaru podatków i opłat oraz rozliczeń różnych
  Agata Jańczak, tel. +48 62 7411517 wew. 112
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 7

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego (RI)

Stanowiska pracy:

 • Kierownik
  Monika Mnich, tel. +48 62 7411517 wew. 123
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 11
 • Stanowisko ds. inwestycji gminnych i infrastruktury komunalnej
  Robert Pisula, tel. +48 62 7411517 wew. 113
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 11
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych
  Aleksandra Grochmal, tel. +48 62 7411517 wew. 113
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 11
 • Stanowisko ds. projektów i programów rozwojowych
  Klaudia Tamborska, tel. +48 62 7411517 wew. 116
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 11

Referat Nieruchomości, Środowiska i Planowania Przestrzennego (RNPP)

Stanowiska pracy:

 • Kierownik - stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej
  Marcin Czajczyński, tel. +48 62 7411517 wew. 108
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 8
 • Stanowisko ds. nieruchomości, środowiska i rolnictwa
  Ksenia Małyjasiak, tel. +48 62 7411517 wew. 109
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 8
 • Stanowisko ds. ochrony środowiska
  Aleksandra Rybarczyk, tel. +48 62 7411517 wew. 108
  ul. Kaliska 28 - pok. nr 8

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kierownik
Iwona Lewicz, tel. +48 62 7411517 wew. 115
ul. Kaliska 23 - pok. nr 1

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Ewa Galińska, tel. kontaktowy: +48 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl