Cyberbezpieczeństwo

Informacja dotycząca cyberbezpieczeństwa

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa poniżej przekazujemy Państwu informacje pozwalające na lepsze zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa wraz z informacją o skutecznych sposobach zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami:

  • Zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów prowadzony na witrynie internetowej CSIRT NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym: https://www.cert.pl/ouch/
  • Poradniki na witrynie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, które przybliżają problematykę cyberbezpieczeństwa oraz ułatwią wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/edukacja
  • Publikacje z zakresu cyberbezpieczeństwa: https://www.cert.pl
  • Strona internetowa kampanii "STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ",  mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni: https://stojpomyslpolacz.pl
  • autor: Sebastian Kuźmik