Oferta inwestycyjna

Tereny w miejscowości Tomice

 • Powierzchnia:  60 ha
 • Lokalizacja: miejscowość Tomice (gmina Gizałki, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie)
 • Odległości: Kalisz - 45 km, Jarocin - 20 km, Konin - 50 km, Poznań - 100 km
 • Istniejąca zabudowa: brak
 • Przeznaczenie: teren aktywizacji gospodarczej
 • Sposób zbycia, forma władania nieruchomością: sprzedaż
 • Charakterystyka terenu: teren płaski
 • Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu: uprawy polowe
 • Oznaczenie geodezyjne: działki nr 255 do 367 (ark. mapy 1), 34 do 79 oraz 171 do 198 (ark. mapy 2) - obręb geodezyjny Tomice
 • Otoczenie: droga wojewódzka nr 442 relacji Kalisz - Września
 • Połączenie komunikacyjne: przy drodze wojewódzkiej nr 442 relacji Kalisz-Września, 20 km od autostrady A2
 • Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, tel. (62)7411517; fax: (62)7411195; e-mail: ug@gizalki.pl

Tereny w miejscowości Wronów

 • Powierzchnia:  40 ha
 • Lokalizacja: miejscowość Wronów (gmina Gizałki, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie)
 • Odległości: Kalisz - 50 km, Jarocin - 25 km, Konin - 45 km, Poznań - 100 km
 • Istniejąca zabudowa: brak
 • Przeznaczenie: usługi komunikacji samochodowej (stacja paliw) z towarzyszącymi funkcjami usługowymi
 • Sposób zbycia, forma władania nieruchomością: sprzedaż
 • Charakterystyka terenu: teren płaski
 • Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu: uprawy polowe
 • Oznaczenie geodezyjne: działki nr 357, 79a, 86-106 (ark. mapy 1) - obręb geodezyjny Wronów
 • Otoczenie: droga wojewódzka nr 443 relacji Jarocin - Konin
 • Połączenie komunikacyjne: przy drodze wojewódzkiej nr 443 relacji Jarocin - Konin, 30 km od autostrady A2
 • Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, tel. (62)7411517; fax: (62)7411195; e-mail: ug@gizalki.pl

Tereny w miejscowości Gizałki

 • Powierzchnia:  3,63 ha
 • Lokalizacja: miejscowość Gizałki (gmina Gizałki, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie)
 • Odległości: Kalisz - 50 km, Jarocin - 25 km, Konin - 45 km, Poznań - 100 km
 • Istniejąca zabudowa: brak
 • Przeznaczenie: tereny rolnicze, w sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 • Sposób zbycia, forma władania nieruchomością: sprzedaż
 • Charakterystyka terenu: teren płaski
 • Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu: uprawy polowe
 • Oznaczenie geodezyjne: działki nr 7/1, 7/2 (ark. mapy 1) - obręb geodezyjny Gizałki
 • Otoczenie: droga wojewódzka nr 442 relacji Kalisz - Września
 • Połączenie komunikacyjne: przy drodze wojewódzkiej nr 442 relacji Kalisz-Września, 40 km od autostrady A2
 • Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, tel. (62)7411517; fax: (62)7411195; e-mail: ug@gizalki.pl