Sołectwa

Wykaz sołectw

Sołectwo

Granice sołectwa

Sołtys

Liczba mieszkańców
(stan na dzień 31.12.2023 r.)

Białobłoty

Białobłoty

 Jolanta Szkudlarek

 319

Czołnochów

Czołnochów
Nowa Wieś - od nr 1 do nr 8

 Andrzej Kaczmarek

 189

Dziewiń Duży

Dziewiń Duży

 Marcin Rola

 153

Gizałki

Gizałki

 

 840

Kolonia Obory

Kolonia Obory

 Arkadiusz Bus

 186

Kolonia Ostrowska

Kolonia Ostrowska
Studzianka

 Mirosław Woldański

 132

Krzyżówka

Krzyżówka

 Halina Osman

 112

Leszczyca

Leszczyca

 Stanisław Mikołajewski

 178

Nowa Wieś

Nowa Wieś - od nr 9 do końca

 Mariusz Szczepaniak

 180

Orlina

Orlina Duża
Orlina Mała

 Henryk Ratajek

 140

Ruda Wieczyńska

Ruda Wieczyńska
Obory

 Teresa Łuczak

 474

Szymanowice

Szymanowice

 Zbigniew Ostrowski

 351

Świerczyna

Świerczyna

 Renata Dopierała

 107

Tomice

Tomice
Tomice-Las
Tomice-Młynik

Szymon Brzeziński

 513

Toporów

Toporów

Marcin Wojtyra

 108

Wierzchy

Wierzchy
Gizałki-Las

 Zofia Lewicz

 247

Wronów

Wronów

 Michał Lochdański

 241