Sołectwa

Kadencja 2019 - 2024

Sołectwo

Granice sołectwa

Sołtys

Liczba mieszkańców
(stan na dzień 31.12.2020 r.)

Białobłoty

Białobłoty

 Jolanta Szkudlarek

 324

Czołnochów

Czołnochów
Nowa Wieś - od nr 1 do nr 8

 Andrzej Kaczmarek

 219

Dziewiń Duży

Dziewiń Duży

 Marcin Rola

 163

Gizałki

Gizałki

 Zbigniew Swędrowski

 850

Kolonia Obory

Kolonia Obory

 Józef Taczała

 194

Kolonia Ostrowska

Kolonia Ostrowska
Studzianka

 Mirosław Woldański

 135

Krzyżówka

Krzyżówka

 Halina Osman

 118

Leszczyca

Leszczyca

 Stanisław Mikołajewski

 178

Nowa Wieś

Nowa Wieś - od nr 9 do końca

 Radosław Glapa

 215

Orlina

Orlina Duża
Orlina Mała

 Henryk Ratajek

 148

Ruda Wieczyńska

Ruda Wieczyńska
Obory

 Teresa Łuczak

 496

Szymanowice

Szymanowice

 Zbigniew Ostrowski

 351

Świerczyna

Świerczyna

 Renata Dopierała

 116

Tomice

Tomice
Tomice-Las
Tomice-Młynik

 Andrzej Matysiak

 542

Toporów

Toporów

 Ireneusz Zawal

 107

Wierzchy

Wierzchy
Gizałki-Las

 Zofia Lewicz

 249

Wronów

Wronów

 Michał Lochdański

 255