Odznaczenia europejskie

Dyplom Europejski oraz Flaga Honorowa Rady Europy

Gmina Gizałki w 2002 roku wyróżniona została przez Radę Europy DYPLOMEM EUROPEJSKIM podczas Zgromadzenia Parlamentarnego w Strasburgu. Decyzja zatwierdzająca przyznanie nagrody Gminie Gizałki została podjęta przez Komitet Środowiska, Rolnictwa oraz Stosunków Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. To prestiżowe wyróżnienie było uznaniem wysiłków i zaangażowania władz gminy w międzynarodową współpracę oraz propagowanie idei zjednoczonej Europy. Wójt Gminy Włodzimierz Lehmann zainicjował współpracę z 8 partnerami zagranicznymi, z którymi podpisano stosowne umowy.

  • Dyplom Europy

W 2004 roku Gmina Gizałki dołączyła do elitarnego grona miast i gmin europejskich, wyróżnionych przez Zgromadzenie Parlamentarne w Strasburgu Flagą Honorową Rady Europy.

Uroczyste wręczenie Flagi Honorowej Rady Europy miało miejsce na terenie gminy Gizałki w dniu 25 czerwca 2004 r. podczas Festynu Nocy Świętojańskiej organizowanego w ramach II Europejskich Spotkań Ekologicznych. Ceremonii przekazania Flagi Wójtowi Gminy Włodzimierzowi Lehmannowi dokonał członek Zgromadzenia Parlamentarnego Wolfgang Behrendt. Przekazał również całemu społeczeństwu gminy gratulacje w imieniu Przewodniczącego Komitetu Rady Europy.

  • Uroczyste wręczenie Flagi Honorowej Rady Europy

Flaga Europy symbolizuje związek narodów Europy. To drugie w kolejności wyróżnienie przyznane gminom współpracującym w dziedzinie integracji europejskiej. Gmina Gizałki kontynuowała współpraca z dotychczasowymi partnerami i dalej ją rozwijała, podpisując kolejne umowy.

Gmina Gizałki dołączyła do elitarnego grona europejskich miast i gmin jako jedyna gmina wiejska w kraju.

Zaangażowanie w rozwój i pielęgnowanie kontaktów zagranicznych jest kontynuowane przez kolejne władze samorządowe. Gmina aktualnie ma podpisanych 13 umów z partnerami zagranicznymi z 10 państw. Priorytetem partnerstwa jest rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez gromadzenie członków społeczności lokalnej z całej Europy w celu wymiany doświadczeń i kształtowania tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach. Realizowanych jest wiele wspólnych projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Propagowanie integracji europejskiej oraz idei zjednoczonej Europy jest przenoszone na grunt partnerstwa z gminami krajowymi, które współpracują z gminą Gizałki.