Szlak rowerowy

  • Dwaj rowerzyści oddalają się leśną drogą

Trasa rowerowa Chocz-Białobłoty-Zagórów

Turystyka rowerowa jest jedną z dynamiczniej rozwijających się form aktywnego spędzania wolnego czasu, połączonego z wypoczynkiem i poznawaniem walorów przyrodniczych, a także historii i kultury określonych terenów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz mając na uwadze udostępnienie i propagowanie turystycznej atrakcyjności położonego nieco na uboczu w stosunku do najcenniejszych przyrodniczo: Nadwarciańskiego i Żerkowsko Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, obszaru gmin Chocz, Gizałki i Zagórów, Urząd Gminy Gizałki, przy wsparciu ze strony Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu podjął się wytyczenia szlaku biegnącego przez wspomniane wyżej gminy i opracowania przewodnika.

Szlak rozpoczyna się w Choczu i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez Kaźmierkę Starą do miejscowości Białobłoty, gdzie przecina drogę wojewódzką nr 443 relacji Jarocin - Tuliszków. Następnie w kierunku północnym przez Orlinę Dużą, Łazińsk I, Grabinę, Drzewce do Zagórowa.

Szlak został wytyczony po istniejących drogach, głównie tłuczniowych i bitumicznych, o małym nasileniu ruchu, prowadzących przez tereny zalesione. Dzięki takiej lokalizacji, korzystający z niego mają zapewniony spokój, ciszę, świeże, czyste powietrze i bezpieczeństwo.

[obiekt mapy] Szlak rowerowy w Mapach Google