Kultura

Kultura

Działalność kulturalna Gminy Gizałki skupia się wokół Gminnego Centrum Kultury, w skład którego wchodzi również Gminna Biblioteka Publiczna. Centrum działając na wielu płaszczyznach  zapewnia mieszkańcom bogatą ofertę kulturalną. Organizowane są liczne imprezy cykliczne, przeglądy recytatorskie,  muzyczne oraz konkursy plastyczne.

Ponadto centrum współpracuje z placówkami oświatowymi, kołami gospodyń wiejskich, strażami pożarnymi oraz innymi organizacjami działającymi w sferze kultury.

Istotną rolę w życiu kulturalnym społeczności gminy pełni Biblioteka Publiczna w Gizałkach. Jest to lokalne centrum informacji edukacyjnej i kulturalnej, w którym mieszkańcy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.

Od kwietnia 2014 r. przy Gminnym Centrum Kultury w Gizałkach działa Zespół wokalny MAKI I CHABRY. Tworzą go członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Gizałek. Zespół uświetnia swoimi występami liczne wydarzenia lokalne jak i regionalne.

W 1998 roku rozpoczęła swą artystyczną drogę Kapela Ludowa ZNAD PROSNY, która znana jest z licznych występów w powiecie, a także w innych gminach polskich i zagranicznych.

W kalendarz na  stałe wpisały się takie imprezy jak: Święto Pieczonego Ziemniaka połączone z happeningiem  z okazji Sprzątania Świata, Gminny Turniej Wsi połączony ze Świętem Prosny, gminne festiwale twórczości muzycznej, wieczornice muzyczno – poetyckie poświęcone M.C. Abramowiczowi i J.J. Swędrowskiemu, przeglądy widowisk jasełkowych, Gminny Dzień Seniora połączony z Jubileuszem Złotych Godów, festyny wiejskie oraz wiele mniejszych imprez i konkursów o różnej tematyce.

Na terenie gminy organizowane są również imprezy o zasięgu lokalnym, krajowym  oraz międzynarodowym z udziałem gmin polskich i zagranicznych: Festyn Nocy Świętojańskiej i dożynki gminne. 

Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach

Tomice, ul. Wrzesińska 16
63-308 Gizałki

tel. 517 586 927 lub 695 401 460

e-mail: gck-gizalki@wp.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP: /gckgizalki/SkrytkaESP

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.gckgizalki.pl

NIP: 617-179-77-70, REGON: 250074720

Dyrektor - Judyta Podsadna

  • Budynek gminnego centrum kultury
    Budynek gminnego centrum kultury

Godziny otwarcia

Poniedziałek
godz. 7:30 – 15:30 ; 17:00-20:00

Wtorek
godz. 7:30-15:30

Środa
godz. 7:30-15:30

Czwartek
godz. 7:30-15:30; 16:30-19:30

Piątek
godz. 7:30-15:30; 17:00 – 21:00

  • Pomieszczenia biblioteki w Gizałkach
    Biblioteka publiczna w Gizałkach

Biblioteka Publiczna Gminy Gizałki

ul. Kolejowa 3
63-308 Gizałki
(w budynku WTZ Gizałki)

tel. 608 084 462
e-mail: biblioteka_gizalki@vp.pl

Filia w Tomicach
ul. Wrzesińska 16
(w budynku GCK)

Godziny otwarcia

Poniedziałek
11.00 - 16.00 Biblioteka Publiczna Gminy Gizałki
17.00 - 20.00 Biblioteka Filia w Tomicach - GCK Tomice

Wtorek
9.00 - 17.00 Biblioteka Publiczna Gminy Gizałki

Środa
10.00 - 18.00 Biblioteka Publiczna Gminy Gizałki

Czwartek
11.00 - 16.00 Biblioteka Publiczna Gminy Gizałki
16.30 - 19.30 Biblioteka Filia w Tomicach - GCK Tomice

Piątek
9.00 - 17.00 Biblioteka Publiczna Gminy Gizałki

  • Ikona obrazująca sowę

Elektroniczny katalog księgozbioru Biblioteki Publicznej w Gizałkach

http://www.gizalki-bpg.sowwwa.pl