Oświata

Oświata w gminie Gizałki

Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Białobłotach oraz Przedszkole Publiczne „Smerfy” w Wierzchach.

Przez ostatnie lata podjęto szereg działań pozwalających na zmodernizowanie i doposażenie funkcjonujących jednostek oświatowych. Ponadto każda ze szkół posiada nowoczesną bazę sportową w postaci boisk wielofunkcyjnych i boiska „Orlik” w Gizałkach. 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach

Białobłoty 20

63-308 Gizałki

tel./fax: 627411633

http://www.bialobloty.szkolnastrona.pl

sp_bialobloty@poczta.onet.pl

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: http://bialobloty.szkolnastrona.pl/bip

Dyrektor - Ewa Marciniak

  • Budynek szkoły
    Szkoła podstawowa w Białobłotach

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach

ul. Kaliska 25

63-308 Gizałki

tel./fax: 627411514

http://www.spgizalki.pl

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.spgizalki.pl

sekretariat@spgizalki.pl

Dyrektor - Małgorzata Malinowska

  • Budynek szkoły w Gizałkach
    Szkoła podstawowa w Gizałkach

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach

Tomice, ul. Wrzesińska 2

63-308 Gizałki

tel./fax: 627411110, 627411430

www.sptomice.pl

e-mail: sp_tomice@poczta.onet.pl

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.sptomice.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP: /sptomice/SkrytkaESP

Dyrektor Szkoły - Małgorzata Wąsiewicz

  • Budynek szkoły podstawowej w Tomicach
    Szkoła podstawowa w Tomicach

Przedszkole Publiczne "Smerfy" w Wierzchach

Wierzchy 23

63-308 Gizałki

tel. 627411314

https://p-smerfy.stronyzklasa.pl

e-mail: p-smerfy@tlen.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP: /p-smerfy/SkrytkaESP

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: http://p-smerfy.bipdlaszkol.pl 

Dyrektor - Anna Mazur-Dąbrowska