Sport

Sport w gminie Gizałki

Gmina Gizałki dysponuje bazą licznych obiektów sportowych i rekreacyjnych, z których mogą korzystać mieszkańcy. Dostępna infrastruktura sportowa wraz z wyposażeniem pozwala na uprawianie wielu zróżnicowanych dyscyplin w zależności od zainteresowań. Mieszkańcy mogą brać udział w wielu wydarzeniach sportowych organizowanych na terenie gminy. Sport jest realizowany poprzez działalność klubów sportowych, animatorów, szkoły i samych mieszkańców. Na terenie gminy działają uczniowskie kluby sportowe: „Chrobry” oraz „Tobruk”, które osiągają wiele sukcesów w tenisie stołowym oraz piłce nożnej.

 • Boiska sportowe Orlik
  Kompleks boisk sportowych "Orlik" w Gizałkach
 • Sala widowiskowo-sportowa w Gizałkach
  Sala widowiskowo-sportowa przy Szkole Podstawowej w Gizałkach

Uczniowski Klub Sportowy "Tobruk"

UKS „Tobruk” realizuje swoje zadania statutowe od 2001 roku, zrzeszając dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Tomicach. Podstawą działalności klubu jest rozwijanie zainteresowań sportowych i umiejętne zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego. Prezesem klubu jest Arleta Kaźmierska.

Klub jest organizatorem zajęć sportowych pozaszkolnych, szczególnie w dyscyplinach takich jak piłka nożna i tenis stołowy, a także szachy - organizacja turniejów szkolnych: Szkolny Turniej Tenisa Stołowego, Szkolny Indywidualny Turniej Szachowy i Gminny Drużynowy Turniej Szachowy.

Klub zajmuje się także przygotowaniem do zawodów pozaszkolnych oraz pomaga w organizacji wydarzeń sportowych, jak np. Dzień Sportu Szkolnego itp.

Klub pozyskuje środki finansowe na organizowanie kolonii, półkolonii, imprez sportowych i rekreacyjnych z instytucji państwowych i samorządowych. Otrzymane środki przyczyniają się do znacznej poprawy warunków uprawiania sportu.

 • Turniej szachowy
  Turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Gizałki

Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry” Gizałki

UKS „Chrobry” Gizałki uzyskał status stowarzyszenia w 1997 roku i do dziś nieprzerwanie w systemowy i profesjonalny sposób stara się zabezpieczać czas wolny dzieci i młodzieży, organizując zajęcia pozalekcyjne, prowadząc szkolenia w sekcji tenisa stołowego umożliwiające podopiecznym współzawodnictwo sportowe na szczeblu od lokalnego do ogólnopolskiego.

W swojej historii tenisiści stołowi UKS „Chrobry” Gizałki mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami na szczeblu okręgowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim. Ilustrację tego dorobku stanowi liczba blisko 400 medali, tytuły drużynowych i indywidualnych medalistów mistrzostw okręgu, województwa, zawodów międzywojewódzkich i turniejów o randze półfinałów krajowych.

„Chrobry” wykorzystuje również popularność tenisa stołowego w środowisku lokalnym organizując turnieje i zawody sportowe dla młodzieży i osób dorosłych. Ich efektem było powołanie w roku 2017 seniorskiej sekcji tenisa stołowego, biorącej udział w rozgrywkach ligowych Polskiego związku Tenisa Stołowego.

W październiku 2019 Walne Zebranie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrobry” Gizałki wybrało nowe władze w składzie: Zbigniew Kaczmarek – prezes, Jacek Borowski – v-ce prezes, Bartosz Musiński – v-ce prezes i Andrzej Poźniak – sekretarz zarządu, opiekun sekcji, instruktor.

 • Turniej tenisa stołowego
  Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Narodowego Święta Niepodległości