KGW

Koła Gospodyń Wiejskich

Działalnością kół gospodyń wiejskich na terenie gminy Gizałki koordynuje pani Regina Cicha - tel. +48 62 7411 531

KGW Białobłoty

Przewodnicząca Anna Kostanowicz

KGW Dziewiń Duży

Przewodnicząca Krystyna Tamborska

KGW Gizałki

Przewodnicząca Bożena Kiełbasa

KGW Kolonia Obory

Przewodnicząca Janina Durska

KGW Kolonia Ostrowska-Świerczyna

Przewodnicząca Bożena Michalak

KGW Krzyżówka

Przewodnicząca Renata Urbaniak

KGW Leszczyca

Przewodnicząca Małgorzata Krauz

KGW Nowa Wieś

Przewodnicząca Teresa Majdecka

KGW Ruda Wieczyńska

Przewodnicząca Cicha Regina

KGW Szymanowice

Przewodnicząca Mirosława Michalak

KGW Tomice

Przewodnicząca Iwona Bachorska

KGW Toporów ,,Toporowianki"

Przewodnicząca Monika Mielczarek

KGW Toporów

Przewodnicząca Stefania Kaźmierska

KGW Wierzchy

Przewodnicząca Ewa Broniarczyk

KGW Wronów

Przewodnicząca Genowefa Szymańska