KGW

Koła Gospodyń Wiejskich

Działalnością kół gospodyń wiejskich na terenie gminy Gizałki koordynuje pani Regina Cicha - tel. 62 7411 531

KGW Białobłoty
Przewodnicząca Anna Kostanowicz

KGW Dziewiń Duży
Przewodnicząca Krystyna Tamborska

KGW Gizałki
Przewodnicząca Bożena Kiełbasa

KGW Kolonia Obory
Przewodnicząca Janina Durska

KGW Kolonia Ostrowska-Świerczyna
Przewodnicząca Bożena Michalak

KGW Krzyżówka
Przewodnicząca Renata Urbaniak

KGW Leszczyca
Przewodnicząca Małgorzata Krauz

KGW Nowa Wieś
Przewodnicząca Teresa Majdecka

KGW Ruda Wieczyńska
Przewodnicząca Cicha Regina

KGW Szymanowice
Przewodnicząca Mirosława Michalak

KGW Tomice
Przewodnicząca Jolanta Krauz

KGW Toporów ,,Toporowianki"
Przewodnicząca Monika Mielczarek

KGW Toporów
Przewodnicząca Stefania Kaźmierska

KGW Wierzchy
Przewodnicząca Ewa Broniarczyk

KGW Wronów
Przewodnicząca Genowefa Szymańska