Nieodpłatna pomoc prawna

Komunikat w sprawie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pleszewskim

Szanowni Państwo.

Z dniem 7 czerwca 2021 roku do odwołania przywraca się stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych w Pleszewie, Czerminie, Choczu, Dobrzycy, Gizałkach i Gołuchowie. 

Mecenasi udzielają porad prawnych według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Szczegóły dotyczące zapisów na bezpłatne porady prawne dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie:
https://bip.powiatpleszewski.pl w zakładce: „Rezerwacja wizyt”.

Traci moc komunikat o zawieszeniu punktów porad prawnych w Powiecie Pleszewskim z dnia 17 marca 2020 roku. 

Maciej Wasielewski
Starosta Pleszewski