Współpraca samorządów

Gmina Gizałki ma w kraju i zagranicą wiele partnerskich samorządów. Wymiana doświadczeń samorządowych, kulturalnych i edukacyjnych stanowi ważny element polityki rozwoju gminy. Dzięki prowadzonej współpracy dzieci ze szkół z terenu gminy, druhowie z OSP oraz przedstawiciele środowiska kulturalnego mieli możliwość poznania kultury i obyczajów gmin. Również przyjazdy zagranicznych delegacji pozwoliły na dostarczenie informacji o gminie Gizałki do innych zakątków Europy.

 • Trzech mężczyzn stoi przy stole prezydialnym, na stole flagi Polski, Niemiec, Francji, Belgii i Unii Europejskiej,...
  Jubileusz partnerstwa gminy Gizałki z gminą Anor
 • Dwóch mężczyzn podpisuje dokumenty, na stole flagi Polski, Niemiec, Francji, Belgii i Unii Europejskiej
  Reaktywacja porozumień o współpracy Gizałki - Apen

Gmina współpracuje z 4 gminami w Polsce:

oraz z 13 partnerami zagranicznymi:

 • Gmina Momignies - Belgia (1995 r.) - www.momignies.be
 • Gmina Apen - Niemcy (1997 r.) - www.apen.de
 • Gmina Morl - Niemcy (1999 r.)
 • Gmina Kukljica - Chorwacja (2000 r.) - www.kukljica.hr
 • Gmina Szkło - Ukraina (2000 r.)
 • Gmina Spišské Vlachy - Słowacja (2001 r.) - www.spisskevlachy.sk
 • Gmina Schönau - Austria (2001 r.) - www.schoenau-im.at
 • Gmina Starosilja - Ukraina (2002 r.)
 • Gmina Bácsalmás - Węgry (2003 r.) - www.bacsalmas.hu
 • Gmina Zujuny - Litwa (2003 r.)
 • Gmina Veľký Meder - Słowacja (2005 r.) - www.velkymeder.sk
 • Gmina Anor - Francja (2007 r.) - www.anor.fr
 • Zrzeszenie Prywatnych Osób Niosących Pomoc dla Polski z Danii (1995 r.). 

Projekt „Razem dla Zielonej Przyszłości Europy” / The project “Together for Green Future of Europe”

Informacje o projekcie „Razem dla Zielonej Przyszłości Europy” sfinansowanym przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu „Europa dla Obywateli”.

Projekt „Europa wartości” / "The Europe of Values" project

Projekt o zasięgu międzynarodowym był zrealizowany w Gminie Gizałki w sierpniu 2021 r. i umożliwił spotkanie Belgom, Francuzom, Niemcom i Polakom. Spotkania i wyjazdy odbywały się w Gizałkach, Bydgoszczy, Poznaniu, Żerkowie oraz Szymanowicach w dniach od 19.08.2021 do 23.08.2021 r.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Europa dla obywateli”, wspierającego inicjatywy w obszarze społeczeństwa obywatelskiego oraz kultury i edukacji.