Rada gminy

Kadencja 2018-2023

 1. Rojewski Roman - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Lis Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Andrzejewski Zenon
 4. Bachorski Zbigniew
 5. Bus Michał
 6. Dąbrowski Jacek
 7. Janiszewski Jacek
 8. Kaczmarek Andrzej
 9. Kostuj Tadeusz
 10. Michalak Justyn
 11. Osman Henryk
 12. Szczepaniak Mariusz
 13. Szulc Marek
 14. Walendowski Krzysztof
 15. Woźniak Kazimierz

Składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Gizałki

Komisja Rewizyjna

 1. Jacek Janiszewski – przewodniczący
 2. Kazimierz Woźniak – zastępca przewodniczącego
 3. Tadeusz Kostuj
 4. Zbigniew Bachorski
 5. Krzysztof Walendowski
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Zenon Andrzejewski – przewodniczący
 2. Mariusz Szczepaniak – zastępca przewodniczącego
 3. Justyn Michalak
 4. Jacek Janiszewski
 5. Jacek Dąbrowski
 6. Marek Szulc
 7. Michał Bus
Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym
 1. Kazimierz Woźniak – przewodniczący
 2. Andrzej Kaczmarek – zastępca przewodniczącego
 3. Justyn Michalak
 4. Zbigniew Bachorski
 5. Henryk Osman
 6. Krzysztof Walendowski
 7. Piotr Lis
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej
 1. Krzysztof  Walendowski – przewodniczący
 2. Zenon Andrzejewski – zastępca przewodniczącego
 3. Jacek Dąbrowski
 4. Tadeusz Kostuj
 5. Henryk Osman
 6. Zbigniew Bachorski
 7. Marek Szulc
 8. Mariusz Szczepaniak
 9. Michał Bus
 10. Andrzej Kaczmarek
Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego
 1. Henryk Osman – przewodniczący
 2. Jacek Janiszewski – zastępca przewodniczącego
 3. Jacek Dąbrowski
 4. Mariusz Szczepaniak
 5. Michał Bus
 6. Andrzej Kaczmarek
 7. Zenon Andrzejewski
 8. Marek Szulc
 9. Kazimierz Woźniak
 10. Justyn Michalak