Rada gminy

Kadencja 2024 - 2029

 1. Dąbrowski Jacek - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Lis Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Bachorski Zbigniew
 4. Bus Michał
 5. Kaczmarek Andrzej
 6. Kaczmarek Zbigniew
 7. Lajtlich Anna
 8. Lewicz Beata
 9. Olejniczak Dorota
 10. Osman Henryk
 11. Skowrońska Bernadetta
 12. Szczepaniak Mariusz
 13. Tomaszewski Przemysław
 14. Zawal Rafał

Składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Gizałki

Komisja Rewizyjna

 1. Dorota Olejniczak – przewodniczący
 2. Bernadetta Skowrońska – zastępca przewodniczącego
 3. Andrzej Kaczmarek
 4. Anna Lajtlich

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Mariusz Szczepaniak – przewodniczący
 2. Beata Lewicz - zastępca przewodniczącego
 3. Henryk Osman
 4. Anna Lajtlich
 5. Dorota Olejniczak
 6. Rafał Zawal
 7. Zbigniew Kaczmarek

Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

 1. Andrzej Kaczmarek
 2. Henryk Osman
 3. Zbigniew Bachorski
 4. Przemysław Tomaszewski

Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej

 1. Michał Bus
 2. Andrzej Kaczmarek
 3. Beata Lewicz
 4. Zbigniew Bachorski

Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego

 1. Przemysław Tomaszewski
 2. Mariusz Szczepaniak
 3. Michał Bus
 4. Dorota Olejniczak
 5. Henryk Osman
 6. Anna Lajtlich
 7. Zbigniew Kaczmarek
 8. Bernadetta Skowrońska
 9. Rafał Zawal

Kadencja 2018 - 2024

 1. Rojewski Roman - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Lis Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Andrzejewski Zenon
 4. Bachorski Zbigniew
 5. Bus Michał
 6. Dąbrowski Jacek
 7. Janiszewski Jacek
 8. Kaczmarek Andrzej
 9. Kostuj Tadeusz
 10. Michalak Justyn
 11. Osman Henryk
 12. Szczepaniak Mariusz
 13. Szulc Marek
 14. Walendowski Krzysztof
 15. Woźniak Kazimierz

Składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Gizałki

Komisja Rewizyjna

 1. Jacek Janiszewski – przewodniczący
 2. Kazimierz Woźniak – zastępca przewodniczącego
 3. Tadeusz Kostuj
 4. Zbigniew Bachorski
 5. Krzysztof Walendowski
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Zenon Andrzejewski – przewodniczący
 2. Mariusz Szczepaniak – zastępca przewodniczącego
 3. Justyn Michalak
 4. Jacek Janiszewski
 5. Jacek Dąbrowski
 6. Marek Szulc
 7. Michał Bus
Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym
 1. Kazimierz Woźniak – przewodniczący
 2. Andrzej Kaczmarek – zastępca przewodniczącego
 3. Justyn Michalak
 4. Zbigniew Bachorski
 5. Henryk Osman
 6. Krzysztof Walendowski
 7. Piotr Lis
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej
 1. Krzysztof  Walendowski – przewodniczący
 2. Zenon Andrzejewski – zastępca przewodniczącego
 3. Jacek Dąbrowski
 4. Tadeusz Kostuj
 5. Henryk Osman
 6. Zbigniew Bachorski
 7. Marek Szulc
 8. Mariusz Szczepaniak
 9. Michał Bus
 10. Andrzej Kaczmarek
Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego
 1. Henryk Osman – przewodniczący
 2. Jacek Janiszewski – zastępca przewodniczącego
 3. Jacek Dąbrowski
 4. Mariusz Szczepaniak
 5. Michał Bus
 6. Andrzej Kaczmarek
 7. Zenon Andrzejewski
 8. Marek Szulc
 9. Kazimierz Woźniak
 10. Justyn Michalak