OSP

Na terenie gminy Gizałki działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które skupiają w swoich szeregach 310 członków w tym: 277 członków zwyczajnych, 135 członków mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych oraz 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze liczące 53 członków.

Jednostki z terenu Gminy Gizałki wyposażone są w 9 samochodów bojowych oraz podstawowy  i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gizałki posiadają niezbędne szkolenie pożarnicze mogąc prowadzić działania ratownicze zarówno podczas pożarów jak i miejscowych zagrożeń. Aktywnie uczestniczą w zdarzeniach niosąc pomoc poszkodowanym w wypadkach i kolizjach, przyczyniając się do ratowania zdrowia i życia poszkodowanym. Biorą udział  w różnego typu zawodach, szkoleniach i manewrach, gdzie zajmują czołowe pozycje. 

Średnio rocznie wyjeżdżają około 80 razy do zdarzeń ratowniczych.

Na terenie Gminy Gizałki funkcjonują dwie jednostki OSP które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego są nimi: od roku 1995 OSP Gizałki i od 1997 OSP Wierzchy - Leszczyca.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gizałkach

ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki
tel. 62 74-11-517

Prezydium Zarządu:

 • Czajczyński Michał - Prezes
 • Kaczmarek Andrzej - Wiceprezes
 • Wasilewski Krzysztof - Wiceprezes
 • Gmyrek Józef - Komendant Gminny Związku
 • Szymczak Łukasz - Sekretarz
 • Drobniewski Robert - Skarbnik
 • Łoza Robert - Członek Prezydium

OSP Białobłoty

Prezes  - Dariusz Kostanowicz

tel. 512303570

http://www.bialobloty.osp.org.pl

 • Wóz strażacki i remiza OSP Białobłoty

OSP Gizałki

Prezes - Michał Czajczyński
tel. 508 231 691

 • Wozy strażackie i remiza OSP Gizałki

OSP Kolonia Ostrowska - Świerczyna

Prezes - Artur Kubis

tel. 661596712

 • Wóz strażacki i remiza OSP Kolonia Ostrowska - Świerczyna

OSP Ruda Wieczyńska

Prezes - Dariusz Łuczak
tel. 662176260

 • Wóz strażacki i remiza OSP Ruda Wieczyńska

OSP Szymanowice

Prezes - Andrzej Kaczmarek

tel. 663470099

 • Wóz strażacki i remiza OSP Ruda Wieczyńska

OSP Tomice

Prezes - Jacek Janiszewski

tel. 889881633

 • Wóz strażacki i remiza OSP Tomice

OSP Wierzchy - Leszczyca

Prezes - Drobniewski Robert

tel. 512698486

 • Wóz strażacki i remiza OSP Wierzchy-Leszczyca

OSP Wronów

Prezes - Krzysztof Wasilewski

tel. 691407292