Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice-Tomice

Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • Flaga i godło Polski

Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice-Tomice” została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 2 175 495,18 zł

Kwota dofinansowania: 1 087 747,59 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Cel projektu

Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie dostępności komunikacyjnej, poprawa dojazdu do obiektów użyteczności publicznej oraz wzrost atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej.

Okres realizacji

2021 rok

Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 1,568 km

Zakres rzeczowy zadania:

  • wykonanie jezdni asfaltowej o szer. 5,5 m na odcinku 1,568 km,
  • budowa drogi rowerowej o szer. 2 m z dopuszczeniem ruchu pieszych o dł. 1,568km,
  • przebudowa zjazdów,
  • wymiana przepustów drogowych,
  • odwodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową na odcinku 0,468 km,
  • odmulenie rowów,
  • przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442,
  • wykonanie przejścia dla pieszych,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.