Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  • Flaga i godło Polski

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 14.06.2021 r. Gmina Gizałki zawarła z Wojewodą Wielkopolskim umowę o udzielenie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice-Tomice”. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 087 956,09 zł, co stanowi 50% szacowanego kosztu inwestycji.

Inwestycja drogowa obejmuje wykonanie na odcinku 1,5 km nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, wymianę przepustów drogowych, budowę kanalizacji deszczowej i zjazdów, a także przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442.

Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie dostępności komunikacyjnej, poprawa dojazdu do obiektów użyteczności publicznej oraz wzrost atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej.

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

  • Jezdnia, pobocza z piasku, z lewej strony pas pod budowę...
  • Pobocze jezdni z krawężnikami, na poboczu piasek i warstwa...
  • Pas jezdni z wykopami, maszyny budowlane, robotnicy,...
  • Pobocze wysypane drobnym, szarym kamieniem, z boku pas...

drukuj ()

  • autor: Aleksandra Grochmal