Gospodarka odpadami

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za:

2021 r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 0%
 • osiągnięty w roku 2020 poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych: 1,88%
 • osiągnięty w roku 2021 poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych: 3,55%
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych dla gminy Gizałki roku wyniósł 27,18%.

2020 r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0%,
 • poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
  komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 35,78%,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0%.

2019 r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0,23%,
 • poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
  komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 26,25%,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0%.

2018 r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 0,22%,
 • poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
  komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 18,75%,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%.

2017 r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 1,05%,
 • poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
  komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 24,66%,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%.

2016 r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 3,08%,
 • poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
  komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 19,85%,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%.

2015 r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 10,53%,
 • poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
  komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 16,13%,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: -.

2014 r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 12,29%,
 • poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
  komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 23,80%,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: -.
 • autor: Aleksandra Rybarczyk

Wstecz