Gospodarka odpadami

Opłaty

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 1. 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości.
 2. 46,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 3. Zwolnienie za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowych - 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (dotyczy: właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 1. za pojemnik 60 l - w wysokości 7,50 zł;
 2. za pojemnik 80 l - w wysokości 10,00 zł;
 3. za pojemnik 110 l - w wysokości 13,00 zł;
 4. za pojemnik 120 l - w wysokości 15,00 zł;
 5. za pojemnik 140 l - w wysokości 17,50 zł;
 6. za pojemnik 180 l - w wysokości 22,50 zł;
 7. za pojemnik 240 l - w wysokości 30,00 zł;
 8. za pojemnik 360 l - w wysokości 45,00 zł;
 9. za pojemnik 1100 l - w wysokości 137,50 zł;
 10. za pojemnik 5000 l - w wysokości 625,00 zł;
 11. za pojemnik 7000 l - w wysokości 875,00 zł;
 12. za pojemnik 10000 l - w wysokości 1.250,00 zł;
 13. za worek o pojemności 80 l - w wysokości 10,00 zł;
 14. za worek o pojemności 120 l - w wysokości 15,00 zł.

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 1. 191,90 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości wypełnia ustawowy obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.
 2. 383,80 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Wstecz