Trasy nordic-walking

 • Grupa kilkudziesięciu osób z kijkami do nordic walking maszeruje gruntową drogą w wiosennej scenerii wśród pól na tle...

Trasy nordic walking

Wychodząc naprzeciw ograniczeniu aktywności ruchowej w życiu dzisiejszego człowieka w Gminie Gizałki stworzone zostały i odpowiednio zaaranżowane trzy trasy do uprawiania coraz popularniejszej w Polsce dyscypliny sportowej -  nordic walking. Wszystkie trasy wyznaczone starty maja w miejscach, które umożliwiają przeprowadzenie  rozgrzewki rozruchowej, a także pozwalają na bezpieczne zaparkowanie pojazdów uczestników marszu. 

Trasa I - Gizałki - Ruda Wieczyńska - Nowa Wieś - Gizałki

Pierwsza zaprojektowana trasa rozpoczyna się na parkingu przy ośrodku zdrowia. Trasa ścieżki prowadzi od startu chodnikiem do miejscowości Ruda Wieczyńska, przez centrum wsi w kierunku mostu na rzece Prosna i dalej wzdłuż biegu tej rzeki, aż do miejscowości Nowa Wieś, w której znajduje się punkt gastronomiczny – restauracja. Przechodząc poboczem drogi wojewódzkiej trasa prowadzi dalej, przez drugą część wału rzeki i kieruje do ulic Szkolnej i Słonecznej, które posiadają drogę o nawierzchni bitumicznej, aż do punktu początkowego szlaku. Trasa ścieżki przebiega wśród malowniczych terenów oraz największej rzeki powiatu pleszewskiego, która zachwyca swoim charakterem i nurtem.

 • Grupa osób uprawia nordic walking na wale przyrzecznym, w tle kwitnące drzewa owocowe.
  Na trasie w Gizałkach
 • Zakole rzeki w słonecznej, jesiennej scenerii. W tle dwa wiatraki do produkcji energii elektrycznej.
  Prosna w okolicach Rudy Wieczyńskiej
[obiekt mapy] Mapa trasy w Google Maps

Trasa II - Orlina

Kolejna trasa, w miejscowości Orlina Duża, rozpoczyna się na parkingu leśnym położonym przy drodze wojewódzkiej nr 443. Trasa ścieżki nordic walking prowadzi od startu drogami leśnymi dochodząc do drogi powiatowej prowadzi dalej ponownie drogami leśnymi do miejsca rozpoczęcia. Szlak przebiega wśród malowniczych terenów leśnych. Na trasie ścieżki nordic walking jego uczestnicy spotkać mogą wiele atrakcji przyrodniczych i obiektów o znaczeniu historycznym. Do obiektów tych niewątpliwie można zaliczyć głaz kamienny upamiętniający wielki pożar lasu, jaki miał miejsce na tym obszarze, ruiny kaplicy poewangelickiej i znajdujący się nieopodal cmentarz ewangelicki. Atrakcja przyrodniczą będą z pewnością leśne wydmy piaskowe jak również ogromne połacie występującego starodrzewia. Tak zaprojektowana trasa ścieżki nordic walking zapewni osobom uprawiającym tę dyscyplinę rekreacyjną odpocząć od trudu i zgiełku dnia codziennego, gwarantując przebywanie w oazie ciszy wśród przyrody.

 • Kilka głazów ułożonych w stertę na piaszczystej wydmie przy lesie
  Głaz upamiętniający pożar lasu w Orlinie
 • Ruiny cmentarza w lesie, pośrodku stary drewniany krzyż
  Ruiny cmentarza ewangelickiego
[obiekt mapy] Mapa trasy w Google Maps

Trasa III - Szymanowice

Trzecia zaprojektowana trasa rozpoczyna się na terenie parku podworskiego w miejscowości Szymanowice. Trasa ścieżki nordic walking przebiega po drogach o nawierzchni gruntowej i prowadzi w kierunku rzeki Prosny, wzdłuż jej biegu w kierunku osady Górki Tomickie, kierując się z powrotem ul. Ogrodową i dalej drogą biegnącą przez pola do miejsca rozpoczęcia. Alternatywnie wytyczona została II trasa, której końcowy etap prowadzi przez centrum wsi Szymanowice. Zaprojektowane trasy przebiegające wzdłuż doliny rzeki Prosny to tereny o urokliwych widokach przyrodniczych, to obszary na których swe gniazda lęgowe zakłada niespotykane gdzie indziej ptactwo wodne, to tereny o zróżnicowanej roślinności wodnej, to obszary bezpośrednio przylegające do Czeszewskiego Parku Krajobrazoweg. Początek i meta trasy nordic walking mające swe miejsce w parku podworskim, to również obszar dziedzictwa przyrodniczego wsi Szymanowice.

 • Grupa osób prowadzi rozgrzewkę z kijkami do nordic walking, w tle park i plac zabaw
  Rozgrzewka na starcie
 • Alejka w parku, w tle zielone drzewa i kwitnące krzewy
  Park w Szymanowicach
[obiekt mapy] Mapa trasy w Google Maps