Aktualności 2021

Apel w sprawie wałęsających się psów

Do Urzędu Gminy docierają sygnały i zgłoszenia o wałęsających się po miejscowościach naszej gminy psach, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców, użytkowników dróg, a w szczególności dla dzieci. W większości przypadków są to zwierzęta, które uciekły z terenu posesji niedopilnowane przez swoich właścicieli. O uznaniu psa za  „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt.

Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami.

Postępowanie w przypadku wałęsających się psów:

  • w sytuacji gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.
  • w sytuacji, gdy zauważymy, że błąkający się od dłuższego czasu pies, faktycznie nosi oznaki bezdomności – jest zaniedbany, wychudzony, głodny, często nieufny, należy zgłosić sprawę do referatu ochrony środowiska Urzędu Gminy (tel. 62 7411517 w. 108). 

drukuj (Apel w sprawie wałęsających się psów)

  • data: 2021-03-24

Wstecz