Aktualności 2021

Gizałki w żółtej strefie ASF

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w dniu 30 marca 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2021/544 z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

W związku z powyższym Gmina Gizałki położona w „niebieskim” obszarze zagrożenia znalazła się w obszarze „żółtym”.

Link do aktualnej mapy ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/544 z dnia 25 marca 2021 r.).

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

drukuj (Gizałki w żółtej strefie ASF)

  • data: 2021-04-01

Wstecz