Aktualności 2021

Nowe miejsce wypoczynku dla mieszkańców z programu „Moja Mała Ojczyzna”

  • Logotypy programu, od lewej: logo Moja Mała Ojczyzna, herb...

Gmina Gizałki pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odpoczywaj z naturą - utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego w gminie Gizałki” w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna” realizowanego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.

Projekt zakłada utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dziewiń Duży na placu bezpośrednio sąsiadującym z boiskiem do piłki nożnej oraz placem zabaw dla dzieci. Powstanie wiata rekreacyjna, grill betonowy oraz ławki i kosze na śmieci. Na zrewitalizowanym placu zamontowana zostanie również siłownia zewnętrzna, a całość będzie uzupełniona poprzez nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych.
Nowy obiekt posłuży mieszkańcom jako miejsce rekreacji i spotkań. Strefa wypoczynkowa przeznaczona będzie do odpoczynku dla osób starszych, miejscem relaksu rodzinnego i grupowego. Z kolei siłownia plenerowa będzie uzupełnieniem istniejącej infrastruktury umożliwiając mieszkańcom aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na koniec czerwca br.

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 29 878,00 zł. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków Fundacji BGK.

  • data: 2021-04-01
  • Łąka a w tle plac zabaw i budynki
    Teren, na którym będzie realizowany projekt

Wstecz