Aktualności 2021

Informacja Posterunku Policji w Choczu

Na wniosek Posterunku Policji w Choczu informujemy o wprowadzonym przez Policję Planie Priorytetowym, w którym ujęto poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego tj. zwiększenie działań mających na celu przestrzeganie zakazu zatrzymywania pojazdów w miejscowości Gizałki Plac 3 Maja w rejonie przejścia dla pieszych.

Policja informuje, że wobec sprawcy popełnionego wykroczenia z art. 90 Kodeksu wykroczeń funkcjonariusz Policji może zastosować środek oddziaływania pozakarnego na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń tj. pouczenie lub nałożyć mandat karny w wysokości grzywny 100 zł oraz 1 pkt karny.

Wstecz