Aktualności 2021

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

„Złote Gody” obchodzą tylko ci, którzy najdłużej trwają w małżeństwie. Mieszkańcy, którzy przeżyli ponad pół wieku w jednym związku małżeńskim spotkali się na uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenia zostały nadane jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę na wniosek Wójta Gminy Gizałki, Roberta Łozy. Spotkanie odbyło się 6 lipca 2021 r. w restauracji „Peryferia” w Nowej Wsi.

Zaproszeni jubilaci z terenu gminy Gizałki, którzy w 1970 roku złożyli sobie przysięgę małżeńską i doczekali wspólnie „Złotych Godów” to Państwo:

 1. Natalia i Czesław Andrzejakowie z Szymanowic
 2. Irena i Wiesław Bachorscy z Wierzchów
 3. Kazimiera i Marian Brysiowie z Rudy Wieczyńskiej
 4. Janina i Antoni Skitkowie z Rudy Wieczyńskiej
 5. Janina i Czesław Graczykowie z Tomic
 6. Stanisława i Lucjan Michalakowie z Tomic
 7. Zofia i Roman Rajkowscy z Gizałek
 8. Genowefa i Marian Śliwowscy z Orliny Małej
 9. Krystyna i Wiesław Jakubowscy z Nowej Wsi
 10. Teresa i Jan Majdeccy z Nowej Wsi
 11. Bronisława i Stanisław Łyskawkowie z Nowej Wsi

W uroczystości udział brali również: Wójt Gminy Gizałki - Robert Łoza,  Przewodniczący Rady Gminy Gizałki – Roman Rojewski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  – Iwona Lewicz oraz sołtysi miejscowości zamieszkania jubilatów.

Otwarcia i wprowadzenia do ceremonii odznaczeń dokonała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Iwona Lewicz. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości Wójt Gminy Gizałki – Robert Łoza, kierując swoje przemówienie do dostojnych jubilatów. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podkreślił  znaczenie wytrwałości w małżeńskiej przysiędze oraz złożył parom małżeńskim życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w doczekania kolejnych pięknych rocznic. Ponadto korzystając z tej zaszczytnej okazji, jubilatom życzenia i gratulacje złożył również Przewodniczący Rady Gminy Gizałki – Roman Rojewski.

Po uroczystej dekoracji medalami par małżeńskich przez Wójta Gminy Gizałki, jubilaci zostali obdarowani przez władze gminy kwiatami i upominkami. Z życzeniami i kwiatami dołączyli również Sołtysi. Nie zabrakło wspólnego odśpiewania jubilatom 100 lat oraz pamiątkowych zdjęć.

Przy wspólnym posiłku i w bardzo miłej atmosferze toczyły się rozmowy. Małżonkowie ze wzruszeniem na twarzy wspominali przeżyte razem ponad 50 lat.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim jubilatom, życząc doczekania w jak najlepszym zdrowiu kolejnych jubileuszy!

 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...
 • Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku...

Wstecz