Aktualności 2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy GOPS. Szczegółwe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach pod adresem: https://bip.gopsgizalki.pl

Wstecz