Aktualności 2021

Konkurs dla ratowników medycznych i strażaków z obszarów wiejskich

ARiMR zaprasza do udziału w konkursie pt. "Akcja Reanimacja i Moc Ratowania". Konkurs został ogłoszony w dn. 09.07.2021 r., zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia br.  

11 września br., czyli w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy, ogłoszone zostaną wyniki Konkursu i wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani drobnymi upominkami (związanymi z pomocą medyczną w tym mniejsze i większe apteczki z certyfikatami), a Laureaci I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi (fantomami i certyfikowanymi torbami medycznymi).

Więcej informacji na stronie ARiMR pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html

ARiMR przyomina również o pozostałych dwóch konkursach:

Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostaną drobnymi upominkami, a laureaci I, II i III miejsca wartościowymi nagrodami rzeczowymi.

Wstecz