Aktualności 2021

Informacja o zmianach na PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK powstał, aby umożliwić mieszkańcom gminy właściwe pozbywanie się problematycznych odpadów. W Punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, dostarczane przez mieszkańców Gminy Gizałki. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

W związku z rozszerzeniem przyjmowanych odpadów w PSZOK z dniem 01.09.2021 r. poniżej zamieszczamy wykaz, co można dostarczyć i jak należy rozdzielić na poszczególne frakcje odpady pochodzące z budowy i remontów w gospodarstwie domowym.

Od 1 września odpady budowlane będą dodatkowo rozdzielane na:

 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • szkło,
 • materiały izolacyjne,
 • pozostałe zmieszane odpady z budowy i remontów

(pozostałe zasady segregacji pozostają bez zmian zgodnie z ABC SEGREGACJI dostępnym na stronie Urzędu Gminy).

Przypominamy!

 • Osoba przywożąca odpady ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi. Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce, w którym należy je umieścić.
 • Odpady muszą być posortowane tak, aby mieszkaniec przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je w łatwy sposób umieścić w odpowiednich pojemnikach i kontenerach.
 • Odpady muszą być przekazywane luzem oraz umieszczane w przeznaczonych do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach, odpady dostarczone w workach muszą być z nich wysypane do wskazanych pojemników.

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów:

 • gruz, cegły, suporex, pustaki,
 • płytki,
 • sanitariaty (bez elementów plastikowych i metalowych),
 • ceramika,
 • kostki brukowe, kostki chodnikowe,
 • odpady betonu.

Szkło:

 • szkło z okien,
 • szkło z drzwi,
 • lustra.

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu:

 • siatka elewacyjna,
 • gips-karton, kawałki pianki,
 • folia zanieczyszczona (budowlana, malarska),
 • tynki, gipsy, cement (sypki i zgrupiony),
 • tapeta,
 • zużyte pędzle, wałki
 • luksfery,
 • kasetony,
 • trytytki i bandówki.

Wstecz