Aktualności 2021

Ankieta

W związku z rozpoczęciem prac nad ewaluacją końcową Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” zaprasza mieszkańców regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Ankieta dostępna będzie do dnia 14.10.2021 r.

Gmina Gizałki: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ae50311a&&b=73ef2d757&&c=2f4a2917

Wstecz