Aktualności 2021

Pięknieje wieś Orlina Mała

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Remont budynku sali wiejskiej w Orlinie Małej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Obecnie zakończono pierwszy etap polegający na wymianie pokrycia dachu i wykonaniu nowego orynnowania, pomalowana została również elewacja budynku. Wartość powyższych prac wyniosła 96 204,02 zł, a ich wykonawcą był Zakład Dekarsko-Blacharski Marek Wieczorek z Pleszewa.

Drugim etapem prac jest utwardzenie placu w obrębie sali wiejskiej kostką brukową i kruszywem łamanym oraz wykonanie klombu i nasadzeń krzewów. Materiały budowlane zostały już zakupione, a ich wbudowaniem zajmują się mieszkańcy jako wkład pracy wymagany w regulaminie dofinansowania.

Wartość całkowita zadania to 103 862,42 zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” wynosi  47 283,00 zł. Wkład własny stanowią środki budżetu gminy w wysokości 45 921,02 zł oraz środki funduszu sołeckiego sołectwa Orlina w wysokości 10 658,40 zł.

Planowany termin zakończenia całości zadania to koniec października br.

Wstecz