Aktualności 2021

Narodowe Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Gizałki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w imieniu Ojczyzny w kościele parafialnym w Szymanowicach. Mszę świętą odprawił ks. Proboszcz Marcin Holak.

Następnie uczestnicy obchodów przejechali na cmentarz, gdzie oddano hołd poległym. Komendant Gminny Związku OSP RP Józef Gmyrek odczytał Apel Poległych, a  przedstawiciele władz samorządowych w osobach Wójta Gminy Gizałki Pana Roberta Łozy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki Pana Romana Rojewskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki Pana Piotra Lisa, Radny Rady Powiatu Pleszewskiego Pan Piotr Kopczyński, sołtysi, Zarząd Gminny OSP, kierownicy zakładów i jednostek organizacyjnych z terenu gminy, dyrektorzy szkół,  mieszkańcy gminy złożyli na pomnikach Powstańców Styczniowych i Poległych podczas II Wojny Światowej wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Przy grobach wartę pełnili druhowie strażacy. Ksiądz Proboszcz odmówił także modlitwę za Poległych.

Dalsza część uroczystości odbyła się w auli Szkoły Podstawowej w Gizałkach, gdzie zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy mogli wysłuchać Koncertu Piosenki Patriotycznej i Wojskowej w wykonaniu uczniów tej szkoły, zespołu wokalnego „ Maki i Chabry”, a także laureatów konkursu.

W trakcie koncertu przemówienie wygłosił Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza.

Po koncercie nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom „VIII Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Wojskowej” organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach. Wręczenia dokonał Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza. Laureaci pierwszych miejsc otrzymali także pamiątkowe statuetki.

Organizatorami Narodowego Święta Niepodległości byli: Wójt Gminy Gizałki, Gminne Centrum Kultury w Gizałkach przy współpracy jednostek OSP z terenu gminy Gizałki, a także Szkoły Podstawowej w Gizałkach.

 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 1
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 2
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 24
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 3
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 4
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 5
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 6
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 7
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 8
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 9
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 10
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 11
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 12
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 13
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 14
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 15
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 16
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 17
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 18
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 19
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 20
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 21
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 22
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zdjęcie nr 23

Wstecz