Aktualności 2021

Gmina Gizałki otrzymała 5 700 000 zł dofinansowania

Gmina Gizałki w wyniku pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 700 000 zł do oczekiwanej od lat inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża-Białobłoty”.

Wykonana zostanie jezdnia asfaltowa o szer. 5,5 m i długości 3 km wraz z nową, pełną konstrukcją podbudowy pod jezdnię, chodnik o szer. 2 m na odcinku 725 m oraz odwodnienie drogi poprzez rowy przydrożne i kanalizację deszczową. W ramach zadania wykonana zostanie również wymiana istniejących przepustów drogowych, przebudowa zjazdów, budowa przejścia dla pieszych, a także włączenie do drogi wojewódzkiej nr 443 i drogi powiatowej nr 4313P.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na rok 2022. 

Wstecz