Aktualności 2021

Nowy wizerunek sali wiejskiej w Orlinie Małej

Dobiegła końca realizacja zadania pn.: „Remont budynku sali wiejskiej w Orlinie Małej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Zakres robót obejmujący wymianę pokrycia dachu, wykonanie nowego orynnowania oraz nowej elewacji budynku wykonał Zakład Dekarsko-Blacharski Marek Wieczorek z Pleszewa. Druga część zadania polegająca na zagospodarowaniu otoczenia wokół sali została zrealizowana przez mieszkańców sołectwa Orlina. Zgodnie z założeniami projektu mieszkańcy wykonali prace obejmujące utwardzenie terenu w obrębie budynku kostką brukową i tłuczniem kamiennym, wykonanie klombu oraz nasadzenie roślin ozdobnych. Mieszkańcom, którzy zaangażowali się w realizację projektu, składamy podziękowania za wykonane prace na rzecz społeczności lokalnej.

Ostateczny koszt inwestycji wyniósł 105 022,82 zł. Na realizację zadania Gmina Gizałki pozyskała dofinansowanie w kwocie 47 283,00 zł w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pozostała część w wysokości 45 921,02 zł została sfinansowana z budżetu gminy oraz środków funduszu sołeckiego sołectwa Orlina w wysokości 11 818,80 zł.

Wstecz