Aktualności 2021

Święto patrona

Dnia 17 grudnia 2021r. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach uroczyście obchodziła święto Patrona Szkoły. W tym roku była to szczególna rocznica – 80 lat temu Patroni naszej szkoły, żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich bronili, z oddaniem i poświęceniem, afrykańskiej twierdzy Tobruk. W walce i w życiu przyświecały im  słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna.

W trakcie uroczystości nastąpiło symboliczne odsłonięcie muralu namalowanego w tym roku na budynku szkoły. Dokonali tego: Wójt Gminy Gizałki - Robert Łoza,  Dyrektor szkoły  Małgorzata Wąsiewicz oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Amelia Broniarczyk.  Twórcą i wykonawcą dzieła  jest Jarosław Czyż- artysta z Wrześni. Na muralu widnieje wizerunek generała Stanisława Kopańskiego - dowódcy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, orzeł biały – symbol Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz stanowisko bojowe z Twierdzy Tobruk. Żywimy nadzieję, że  mural przyczyni się do upowszechniania wśród mieszkańców gminy wiedzy o walkach w Tobruku, o wielkim oddaniu żołnierzy polskich.

Tydzień wcześniej, 10 grudnia w Warszawie odbyły się rocznicowe uroczystości, w których uczestniczyła delegacja szkoły w składzie: poczet sztandarowy - Wiktor Malinowski, Rafał Pietryga i Patryk Kostrzewa oraz opiekunowie dyr. szkoły p. Małgorzata Wąsiewicz i nauczyciele p. Andrzej Maruszewski oraz p. Radosław Waliszewski. Reprezentacja wzięła udział we mszy świętej w  Katedrze Polowej WP, a następnie  w apelu poległych i w złożeniu kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

  • Obchody święta patrona - zdjęcie nr 1
  • Obchody święta patrona - zdjęcie nr 2
  • Obchody święta patrona - zdjęcie nr 3
  • Obchody święta patrona - zdjęcie nr 4
  • Obchody święta patrona - zdjęcie nr 5
  • Obchody święta patrona - zdjęcie nr 6
  • Obchody święta patrona - zdjęcie nr 7
  • Obchody święta patrona - zdjęcie nr 8
  • Obchody święta patrona - zdjęcie nr 9

Wstecz