Aktualności 2022

Cyfrowa Gmina

Gmina Gizałki pozyskała ponad 130 tys. zł w konkursie „Cyfrowa Gmina” prowadzonym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Pozyskane środki w zdecydowanej większości przeznaczone zostaną na podniesienie bezpieczeństwa cybernetycznego urzędu gminy zarówno poprzez modernizację istniejących zabezpieczeń, jak i wdrażanie nowych rozwiązań. Dodatkowo w ramach cyfryzacji jednostki planowany jest zakup sprzętu pozwalającego na poprawienie jakości realizowanych transmisji posiedzeń rady gminy. W projekcie zakupione zostanie również specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT oraz częściowo wymieniona baza sprzętowa. Środki z „Cyfrowej Gminy” zostaną wydatkowane także na przeprowadzenie obowiązkowej diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Gmina Gizałki pozyskała maksymalną możliwą do otrzymania kwotę dofinansowania 137.730,00 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu na realizację projektu Gmina Gizałki ma 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu, jednak nie później niż do 30 września 2023 roku.

  • Logotypy programu

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

drukuj ()

Wstecz