Aktualności 2022

Gminny Dzień Strażaka

Gminny Dzień Strażaka połączony z przekazaniem nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Wierzchy-Leszczyca.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach. Następnie uczestnicy przejechali pod remizę OSP w Wierzchy- Leszczyca, gdzie dalszą część poprowadził dowódca uroczystości druh Józef Gmyrek - Komendant Gminny ZOSP RP w Gizałkach natomiast powitania wszystkich zgromadzonych dokonał druh Robert Drobniewski – Prezes OSP Wierzchy – Leszczyca. Priorytetem tejże uroczystości było przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wierzchy - Leszczyca. Nie zabrakło również życzeń i podziękowań od zaproszonych gości, którzy gratulowali druhom pozyskania nowego pojazdu, jednocześnie dziękując za trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za nieustanną gotowość do niesienia pomocy, ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i lokalnej społeczności.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, Posłowie na sejm: Katarzyna Sójka, Tomasz Ławniczak, Jan Mosiński, Piotr Trybek - Szef Gabinetu Politycznego Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, Wincenty Nowak – Dyrektor Biura Poselskiego reprezentujący Sekretarza Stanu Pana Jana Dziedziczaka, Leszek Bierła - Radny Sejmiku Wielkopolskiego, Damian Szwedziak - Wicestarosta Pleszewski, bryg. Roland Egiert Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Ksiądz Kanonik Tadeusz Pietrzak - Kapelan Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Pleszewskiego, druh Zbigniew Serbiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Robert Łoza - Wójt Gminy Gizałki,  Roman Rojewski - Przewodniczący Rady Gminy Gizałki, a także samorządowcy, strażacy i mieszkańcy z gminy Gizałki

  • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
  • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
  • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
  • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
  • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
  • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
  • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
  • Obchody Gminnego Dnia Strażaka
  • Obchody Gminnego Dnia Strażaka

Wstecz