Aktualności 2022

Budowa ścieżki rowerowej - ostatni etap prac

Rozpoczęła się budowa ostatniego etapu ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442. Wykonywany odcinek 600-metrowy stanowi zwieńczenie założonego celu jakim jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poruszających się drogą wojewódzką  pomiędzy dwoma największymi miejscowościami w gminie tj. Gizałki i Tomice. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m, a także kanalizacji deszczowej.

Inwestycja jest kontynuacją wcześniejszych etapów, które realizowane były w poprzednich latach. To wszystko dzięki współpracy samorządu gminy Gizałki z samorządem województwa wielkopolskiego.

Wartość obecnie wykonywanych robót budowlanych wynosi blisko 1,6 mln zł.  

  • Rozkopany pas żółtej ziemi, oznakowanie drogowe, po lewej stronie jezdnia, po prawej stronie łąka, w oddali drzewa i...
  • Pas jezdni asfaltowej, po lewej stronie pobocze i łąka, po prawej stronie pas żółtej ziemi i oznakowanie drogowe, w oddali...
  • Pas żółtej ziemi, po lewej stronie jezdnia , po prawej stronie płot, w oddali drzewa i tablice informacyjne

Wstecz