Aktualności 2022

  • Logotypy

Umowy na dofinansowanie podpisane

Park w Oborach oraz plac sportowo-rekreacyjny w Nowej Wsi to kolejne miejsca w gminie Gizałki, które staną się piękniejsze. Zadania te zostaną zrealizowane przy dofinansowaniu, które Gmina pozyskała w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Umowy o udzielenie dofinansowania zostały podpisane 3 czerwca 2022 r.

Pierwsze zadanie pn. „Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – tworzymy miejsce wypoczynku poprzez rewitalizację parku w Oborach” obejmuje wykonanie ścieżek parkowych, miejsc parkingowych oraz elementów małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. W zakresie inwestycji przewidziano również wygrodzenie ruin dawnego dworku wraz z wykonaniem tablic informacyjnych, a także budowę wiaty rekreacyjnej.

Drugi projekt to zadanie pn. „Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi”. Na utwardzonym kostką brukową placu powstanie wiata rekreacyjna z pomieszczeniem kuchennym i sanitarnym o powierzchni zabudowy 94,19 m² w konstrukcji murowanej i drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. Prace będą obejmowały również wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

Wartość pozyskanego dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynosi łącznie 90 000,00 zł. Pozostała wartość inwestycji zostanie sfinansowana z budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego Sołectwa Ruda Wieczyńska i Nowa Wieś.

Planowany termin zakończenia całości zadań to październik br.

Projekty współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

  • Siedem osób stojących za stołem, dwie osoby trzymają tabliczki informacyjne
  • Trzy osoby siedzą za stołem, jedna podpisuje dokument, trzy osoby stoją za nimi
  • Drewniana wiata, przed wiatą plac utwardzony kostką, po środku ścieżka, całość otoczona drzewami
  • Metalowy, biały krzyż, ścieżki o nawierzchni gruntowej, drzewa
  • Staw otoczony roślinnością i drzewami
  • Prostokątny plac utwardzony kostką brukową, otoczony trawą, w oddali drzewa, płot i zabudowania

Wstecz