Aktualności 2022

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęliśmy rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Strażackiej w miejscowości Gizałki. Inwestycja ta pozwoli na odprowadzanie ścieków z nowych budynków mieszkalnych, które powstają przy tej ulicy. Zakres zadania obejmuje odcinek o długości 292 m wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi oraz przyłączami do 8 nieruchomości.

Wykonawcą jest Związek Spółek Wodnych z Jarocina. Wartość robót wynosi 127.924,03 zł.

  • Zdjęcie z robót
  • Zdjęcie z robót

Wstecz