Aktualności 2022

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. posiadacz gospodarstwa rolnego może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2022 rok. 
W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta wniosek, załączając faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do  31 lipca 2022 r. W przypadku posiadania bydła należy również załączyć zaświadczenie uzyskane z ARiMR o ilości DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, jeżeli nie dołączono w pierwszym terminie.  
Wypłata środków nastąpi w okresie od 3 do 31 października 2022 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi 110 l oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych oraz 40,00 l oleju napędowego na 1 DJP. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 l oleju napędowego.

Wstecz