Aktualności 2022

Informacja

Urząd Gminy Gizałki informuje, że od 1 września 2022 r. zabronione będzie wystawianie bioodpadów w brązowych workach. Bioodpady od września będzie można wystawiać wyłącznie w brązowych pojemnikach. W związku z powyższym prosimy o odbiór brązowych pojemników wg. następującego harmonogramu:

Gizałki

Gizałki Las

Ruda Wieczyńska

Nowa Wieś

Obory

Zakład Komunalny ul. Wrzesińska 17

26.07.2022 r.

godz.12.00-15.00

27.07.2022 r.

godz.14.00-18.00

Czołnochów

Szymanowice

Tomice

Tomice Las

Tomice Młynik

Leszczyca

Zakład Komunalny ul. Wrzesińska 17

28.07.2022 r.

godz.14.00-18.00

29.07.2022 r.

godz.12.00-15.00

Wronów

Toporów

Kolonia Obory

Wierzchy.

Zakład Komunalny

ul. Wrzesińska 17

02.08.2022 r.

godz.14.00-17.00

Kolonia Ostrowska

Świerczyna

Studzianka

Zakład Komunalny

ul. Wrzesińska 17

03.08.2022 r.

godz.14.00-17.00

Orlina Mała

Orlina Duża

Krzyżówka

Białobłoty

Dziewiń Duży

Zakład Komunalny

ul. Wrzesińska 17

04.08.2022 r.

godz.14.00-17.00

Warunkiem odbioru pojemników jest podpisanie umowy z Gminą Gizałki. Umowa użyczenia sporządzana będzie w dniu odbioru pojemnika i może zostać zawarta wyłącznie z osobą, na którą złożona została deklaracja.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości ma problemy z indywidualnym odbiorem pojemnika na bioodpady np. ze względu na zły stan zdrowia lub podeszły wiek, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 62 74 11 517 wew. 108.                                                           

 Zasady otrzymania i użytkowania pojemnika na bioodpady

  • Właściciel nieruchomości otrzymuje brązowy pojemnik na bioodpady i staje się jego użytkownikiem.
  • Pojemnik otrzymuje właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów.
  • Właściciel nieruchomości otrzymuje pojemnik o pojemności:
    • 140 l – w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości do 5 osób włącznie,
    • 240 l – w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości 6 i więcej osób.
  • Bioodpady powinny być wystawiane przed nieruchomość w pojemniku otrzymanym od Gminy. Prywatny pojemnik może być wykorzystywany jako drugi, dodatkowy i dostawiany w sytuacji, gdy ilość bioodpadów powstałych na nieruchomości nie mieści się już w pojemniku otrzymanym od Gminy.
  • Właściciel nieruchomości jako użytkownik, ma obowiązek utrzymywać pojemnik w odpowiednim stanie sanitarnym oraz technicznym.
  • W przypadku podjęcia decyzji o kompostowaniu bioodpadów i złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zdać otrzymany pojemnik na bioodpady.

Wstecz