Aktualności 2022

Nowe miejsca rekreacji przy salach OSP

Zakończono realizację zadań z zakresu budowy infrastruktury rekreacyjnej. Środki na inwestycję pozyskały Ochotnicza Straż Pożarna Wronów oraz Kolonia Ostrowska - Świerczyna w ramach umowy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”. 
W miejscowości Wronów przy sali wiejskiej utwardzono teren kostką brukową, powstało boisko do piłki nożnej i siatkówki oraz betonowy grill. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 49.906,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 50.187,37 zł. Z kolei w Kolonii Ostrowskiej w ramach pozyskanych środków została utwardzona nawierzchnia oraz zamontowano wiatę rekreacyjną. Wartość całego zadania wyniosła 30.374.78 zł, z czego 29.944,00 zł to dofinansowane ze środków unijnych.
Projekty zostały zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • 20220819_1137080
  • DSC04241
  • DSC042540
  • DSC042730
  • DSC042670
  • logo leader
  • logo prow
  • logo unia

Wstecz