Aktualności 2022

Stypendia dla uczniów z terenu Gminy Gizałki

Urząd Gminy Gizałki informuje, że od 1 do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Gizałki na rok szkolny 2022/2023. Kryterium dochodowe na jednego członka w rodzinie wynosi 600,00 zł netto. Do rozliczenia stypendium potrzebne są faktury.
Wniosek można pobrać w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gizałkach ( pokój nr 3). Wzór wniosku jest również dostępny na stronie internetowej gminy.

Wstecz