Aktualności 2022

Rozbudowa sieci wodociągowej

Zakończono rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Obory, która ma na celu zaopatrzenie nowych odbiorców w wodę. W ramach zadania powstała sieć wodociągowa o długości 970 mb. Wykonawcą był Zakład Komunalny Sp. z o.o  w Gizałkach. Wartość realizacji robót wyniosła 227.399,64 zł. 

  • Roboty budowlane
  • Roboty budowlane
  • Roboty budowlane
  • Roboty budowlane

Wstecz