Aktualności 2022

Informacja

Urząd Gminy Gizałki informuje, że od 1 września 2022 r. wprowadzona została selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych oraz zakaz wrzucania popiołu do pojemnika z innymi odpadami. Jeżeli popiół będzie wrzucany do pojemnika z innymi odpadami Urząd Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

W związku z powyższym prosimy o segregowanie popiołu do pojemników użyczonych przez Gminę lub do własnych pojemników odpowiednio opisanych „POPIÓŁ”. Pojemniki będą wydawane w Urzędzie Gminy Gizałki. Warunkiem odbioru pojemnika jest podpisanie umowy użyczenia  z osobą, na którą została złożona deklaracja.

Wstecz