Aktualności 2022

Ruszył nabór wniosków na preferencyjny zakup węgla

Szanowni Mieszkańcy, 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, że od dnia 9 listopada 2022 roku uprawnieni i zainteresowani mieszkańcy gminy Gizałki mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego (groszek, orzech) dla gospodarstw domowych, którego preferencyjna cena nie przekroczy 2000,00 zł brutto za tonę. 

Wniosek o zakup węgla od Gminy po preferencyjnej cenie może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym prowadzonym na terenie gminy Gizałki na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla.

Zakup będzie dostępny dla osób, które są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego oraz które dokonały prawidłowego  zgłoszenia lub wpisania węgla, jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

WAŻNE! 
Prawa zakupu węgla od gminy nie będą mieć osoby, które już zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

Sprzedaż węgla wg wnioskowanego rodzaju i ilości będzie uzależniona od otrzymanych przez Gminę dostaw. Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została ograniczona i jego sprzedaż będzie odbywała się w II transzach:

  1. maksymalnie 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  2. maksymalnie 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioski na I transzę zakupu węgla można składać w Urzędzie Gminy w Gizałkach do dnia 30 listopada 2022 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania) w godzinach pracy Urzędu.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (telefonicznie lub mailowo) o ocenie wniosku, a następnie o cenie zamówionego asortymentu oraz terminie dokonania wpłaty (na wskazane konto Gminy). Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie wydane przez Gminę Gizałki, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie gminy.

Paliwo stałe będzie posiadało odpowiednie certyfikaty świadczące o jakości węgla. Gmina Gizałki nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzedawanego paliwa stałego.

Wstecz