Aktualności 2022

Gminny Dzień Seniora

15 listopada w gminie Gizałki już po raz 30 obchodziliśmy Gminny Dzień Seniora. W uroczystości uczestniczyło aż 250 Seniorów z naszej gminy. 

Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim Seniorom zebranym na uroczystości i podkreślał w swoim wystąpieniu, że  ludzie w starszym wieku, o bogatym doświadczeniu i dużej wiedzy życiowej zasługują na to, aby cieszyć się każdym dniem, zapominając o wszelkich troskach. 

Dla zaproszonych gości została przygotowana część artystyczna w nieco żartobliwej formie  zatytułowana „Z kobietą przez wieki…” , która została wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Tomicach. Na scenie zaprezentował się także zespół wokalny "Maki i Chabry" pod kierownictwem Pana Wojciecha Grzeszczaka przedstawiając program pt. „Seniorzy Seniorom”.

Dodatkowym punktem uroczystości było wyróżnienie przez Wójta Gminy Gizałki Pana Roberta Łozę najstarszych osób znajdujących się na sali. Najstarszą kobietą na uroczystości była Pani Marianna Lewicz z Toporowa mająca 88 lat, natomiast najstarszym Seniorem na sali był Pan Heliodor Taczała z Nowej Wsi, który ma 97 lat. Najstarsi Seniorzy otrzymali upominki. 

Życzenia Seniorom złożył także obecny na uroczyści Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, obdarowując przy tym upominkami wszystkich zgromadzonych na sali.  

Nie zabrakło także życzeń od Pani Andżeliki Możdżanowskiej Posła do Parlamentu Europejskiego, które w Jej imieniu złożyła Pani Anna Lis – Dyrektor Biura Poselskiego Pani Europoseł. Pani Europoseł zadbała o to, by nasi Seniorzy byli bezpieczni na drodze i podarowała wszystkim kamizelki odblaskowe. 

W imieniu Pana Posła na Sejm RP Andrzeja Grzyba głos zabrała Pani Sabina Dachowska – Dyrektor Biura Poselskiego Pana Posła, która również złożyła życzenia wszystkim zebranym, a bukiet kwiatów przekazała na ręce Pani Jadwigi Sołtysiak Przewodniczącej Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gizałkach. 

Życzenia w imieniu Starosty Pleszewskiego Pana Macieja Wasielewskiego złożyła Pani Urszula Balicka Sekretarz Powiatu w Pleszewie. 

Na zakończenie części oficjalnej Wójt Gminy Gizałki Pan Robert Łoza wzniósł symboliczny toast za zdrowie Seniorów.

Organizatorzy Gminnego Dnia Seniora, którymi byli: Wójt Gminy Gizałki oraz Gminne Centrum Kultury w Gizałkach serdecznie dziękują osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. Dziękujemy zespołowi Maki i Chabry, a także uczniom i opiekunom ze Szkoły Podstawowej w Tomicach. 

 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora
 • Zdjęcie z uroczystości obchodów Gminnego Dnia Seniora

Wstecz