Aktualności 2022

  • Logotypy programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Nowe miejsce rekreacji w Nowej Wsi

Zrealizowano inwestycję pn.: „Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi”.

W ramach projektu na terenie utwardzonym kostką brukową wybudowano wiatę z zapleczem kuchennym i sanitarnym o powierzchni zabudowy 94,19 m2. Obiekt został wybudowany bez barier architektonicznych,  jest zatem dostępny dla osób niepełnosprawnych. Udział w realizacji inwestycji mieli mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś, którzy zgodnie z założeniami projektu wykonali pace porządkowe po zakończeniu robót budowlanych, którym składamy podziękowania za zaangażowanie.

Całkowita wartość inwestycji to 323 696,05 zł, z czego 50 000,00 zł to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pozostała część projektu została sfinansowana z budżetu gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Wstecz