Aktualności 2022

Dodatek węglowy - ponowne złożenie wniosku przez zamieszkujących pod tym samym adresem

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym informujemy, że istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku  o wypłatę dodatku węglowego przez osoby, które zamieszkują pod tym samym adresem, w odrębnych lokalach i posiadają oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania, lub osoby, które otrzymały decyzje odmowne z powodu złożenia deklaracji w CEEB po 11 sierpnia 2022 r.

Wnioski należy złożyć do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski można składać:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki
  • pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki
  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /gopsgizalki/SkrytkaESP

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wstecz