Rządowy Fundusz Polski Ład

Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża-Białobłoty

Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizacja zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża-Białobłoty” została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 4 932 119,25 zł
Kwota dofinansowania: 4 079 201,44 zł.

Cel projektu

Podniesienie warunków standardów technicznych drogi, co przedkłada się na wzrost jakości życia mieszkańców, zwiększenie komunikacyjności, większa dostępność do obiektów użyteczności publicznej, wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym dzieci, które dochodzą do szkoły, zwiększenie atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej. 

Okres realizacji
2022 rok

Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 3,011 km

Zakres rzeczowy zadania:
•    wykonanie jezdni asfaltowej o szer. 5,5 m na odcinku 3,011 km,
•    budowa chodnika o łącznej długości 725 mb i szerokości 2 m,
•    przebudowa zjazdów,
•    wymiana przepustów drogowych,
•    odwodnienie drogi poprzez zastosowanie spadów poprzecznych i podłużnych,
•    odbudowa rowów,
•    przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 443,
•    wykonanie pobocza o nawierzchni tłuczniowej,
•    wykonanie przejścia dla pieszych,
•    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 • 975
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi

Wstecz